107.500 kippen

HPIM0976De in totaal 107.500 kippen is gehuisvest in drie stallen, waarbij 1 stal een verdieping heeft. De stallen zijn allemaal ingericht met een volière systeem.

Door dit systeem kunnen de dieren vrij rondlopen in de stal, en hebben ze beschikking over voer en water op elk leefoppervlak.
Ook zit in bijna elke rij een legnest (rode flapjes) waar de kippen hun ei in kunnen leggen.

Als de eieren gelegd zijn, en op de band liggen, worden ze elke dag met transportbanden naar de sorteerruimte gebracht. Over dit proces kunt u meer lezen in de pagina “Eggharvester“.