1962 tot heden

Onze geschiedenis

Op ons bedrijf wordt op een diervriendelijke, duurzame wijze pluimvee gehouden.
Deze zijn gehuisvest in 3 stallen. Dat is niet altijd zo geweest. De boerderij aan de Olsterweg in Dronten heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Lees en bekijk hieronder in een vogelvlucht onze geschiedenis…

dekrim

Toen pionier Lucas Salomons in 1962 de mogelijkheid kreeg om vanuit de Krim Slagharen een nieuw bedrijf te stichten in Flevoland, bedacht hij zich niet en vestigde zich daar als akkerbouwer over ruim 32 hectare.

erfzonderstallen

Door de jaren heen was men druk doende om het toen nog akkerbouwbedrijf te ontwikkelen

erfmet1stal

Gedurende die tijd hielp zoon Klaas Salomons mee in het akkerbouwbedrijf. Toen Klaas het van zijn vader overnam, had hij zich voorgenomen om te beginnen met vleeskuikens. Dit was in 1976. Voor die tijd vooruitstrevend en uniek, er was in oostelijk Flevoland nog geen enkel pluimvee bedrijf.

erfmet2stallen

Het houden van vleeskuikens ging Klaas goed af, en besloot in 1996 ook vanwege potentieel opvolging
Het bedrijf met 1 stal uit te breiden. Daardoor kwam de totale opzet capaciteit aan vleeskuikens op ruim 50000 stuks.
Medio 2003 werd door opvolger Klaasjan en Klaas gekeken of de vleeskuiken stallen ook omgebouwd konden worden naar leghennen stallen. Dit was goed mogelijk, en werd in 2003 het hele bedrijf aangepast
naar een leghennen bedrijf met 40000 scharrelleghennen.

P1050146

Medio 2011 is het bedrijf opnieuw uitgebreid met een etagestal. daardoor ontstond de mogelijkheid om freiland hennen te houden, en het totale bedrijf uit te breiden naar een capaciteit van bijna 110000 hennen.